Trang chủ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Thịt trâu khác

THỊT VỤN 66

60.000
125.000
185.000
149.000

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Thăn ngoại bò Aukobe

395.000

Nạc trâu

NẠM GẦU MS 62

69.000

Giò bò

Bắp bò Úc

168.000

Thịt bò khác

Xương cổ bò Úc

57.000
149.000

Thịt bò khác

Phi Lê Cổ Bò Canada

185.000

Nạc trâu

NẠM BỤNG MS 11

80.000
205.000

SẢN PHẨM MỚI

Thịt Heo Nhập Khẩu

Sườn bẹ dày thịt

89.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Ba rọi có sườn

90.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Ba rọi lóc sườn không da

99.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Nạc vai heo

80.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Nạc dăm heo

83.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Nạc đùi heo

81.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Quả vai heo

59.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Quả đùi heo

69.000

THỊT BÒ NHẬP KHẨU

35.000

Thịt bò khác

Phi Lê Cổ Bò Canada

185.000

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Thăn ngoại bò Aukobe

395.000

Thịt Bò Nhập Khẩu

Lõi vai bò Aukobe

395.000

Thịt bò khác

Xương ống bò có gân

36.000

Thịt bò khác

Xương cổ bò Úc

57.000
Xem thêm

THỊT TRÂU ẤN ĐỘ

Nạc trâu

Nạc vai MS65

88.000
69.000

Thịt trâu khác

THỊT VỤN MS222

62.000

Bắp trâu

BẮP HOA MS 60S

89.000

Thịt trâu khác

GÂN Y

121.000
132.000
Xem thêm