Gà công nghiệp

58.000

Tên sản phẩm: Gà công nghiệp

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10 con