Phi lê ức có da

70.000

Tên sản phẩm: Phi lê ức  có da

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg