Showing 1–18 of 34 results

Thịt Gà Nhập Khẩu

Bọng gà

66.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Bọng gà có cánh

52.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà khúc giữa

68.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh Gà Lớn

67.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà tươi

78.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà xá

58.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Chân gà nhập khẩu Seara 35up

45.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Chân Gà Rút Xương

57.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Da gà

33.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đầu gà tươi

19.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi gà góc tư nhỏ 380gr

54.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi gà góc tư nhỏ 400gr/cái

44.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi góc tư dai Hàn Quốc

62.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi góc tư lớn 500-700gr/cái

39.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi góc tư lớn 600-700gr

39.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi góc tư lớn 600gr (tươi)

52.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi gốc tư nhỏ 350-400gr/cái

46.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Đùi gốc tư nhỏ 400gr/cái

44.000