Cánh gà tươi

78.000

Tên sản phẩm: Cánh gà tươi

Nguồn gốc: Việt Nam

Trọng lượng: Thùng 10kg