Đùi góc tư lớn 600gr (tươi)

52.000

Tên sản phẩm: Đùi góc tư lớn 600gr

Trọng lượng: Thùng 10kg