Ức gà có xương và da

59.000

Tên sản phẩm: Ức gà có xương và da

Trọng lượng: Thùng 10kg