Đùi gà góc tư nhỏ 380gr

54.000

Tên sản phẩm: Đùi gà góc tư nhỏ

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg