Mề gà tươi

80.000

Tên sản phẩm: Mề gà tươi

Trọng lượng: Thùng 10kg