Showing 1–18 of 119 results

125.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Ba rọi có sườn

90.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Ba rọi lóc sườn không da

99.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Ba Rọi Rút Sườn Nga

99.000
132.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Bắp giò heo

59.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Bắp giò heo Vion

63.000

Bắp trâu

BẮP HOA MS 60S

89.000

Bắp trâu

BẮP RÙA MS227

89.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Bọng gà

66.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Bọng gà có cánh

52.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà khúc giữa

68.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh Gà Lớn

67.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà tươi

78.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Cánh gà xá

58.000

Thịt Heo Nhập Khẩu

Chân Dài Nguyên Cái Trước West

56.000

Thịt Gà Nhập Khẩu

Chân gà nhập khẩu Seara 35up

45.000