Cánh gà khúc giữa

68.000

Tên sản phẩm: Cánh gà khúc giữa

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg