Ba chỉ bò nguyên tảng

125.000

  • Sản phẩm: Ba chỉ bò nguyên tảng
  • Nguồn gốc:  Nhập khẩu
  • Quy cách  : 15-20 kg/thùng
  • Tình trạng: Nguyên thùng

———————————————–

  • Được nhận nhận ISO 2018 
  • Cam kết sản phẩm đã qua kiểm dịch
  • Nguồn gốc rõ ràng
  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm