Sườn bò dạt mỏng

  • 100% sạch 100% sạch
  • Rõ nguồn gốc Rõ nguồn gốc
  • Luôn tươi ngon Luôn tươi ngon
  • An toàn cho sức khoẻ An toàn cho sức khỏe