Showing 1–18 of 27 results

125.000

Thịt Bò Nhập Khẩu

Lõi vai bò Aukobe

395.000
185.000
185.000

Thịt bò khác

Phi Lê Cổ Bò Canada

185.000

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Thăn ngoại bò Aukobe

395.000

Thịt bò khác

Xương cổ bò Úc

57.000

Thịt bò khác

Xương ống bò có gân

36.000
35.000

Giò bò

Bắp bò Úc

168.000
205.000

Giò bò

Đùi gọ Úc

200.000
187.000

Sườn bò

Sườn bò Úc

185.000
237.000