Gà Dai Hàn Quốc 10C

54.000

  • Sản phẩm: Gà Dai Hàn Quốc
  • Nguồn gốc:   Hàn Quốc
  • Quy cách  : 14 – 17 kg
  • Tình trạng: Nguyên thùng

———————————————–

  • Được nhận nhận ISO 2018 
  • Cam kết sản phẩm đã qua kiểm dịch
  • Nguồn gốc rõ ràng
  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm