Xương gà tươi

20.000

Tên sản phẩm: Xương gà tươi

Trọng lượng: Thùng 5kg