Đùi gốc tư nhỏ 350-400gr/cái

46.000

Tên sản phẩm: Đùi gà góc tư nhỏ

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 15kg