Nạc dăm heo

83.000

Tên sản phẩm: Nạc dăm heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 18-25kg