Gà ta thả vườn

Tên sản phẩm: Gà ta thả vườn

Nguồn gốc: Việt Nam

Trọng lượng: 1.1kg đến 1.5kg/con

Quy cách: Thùng 10 con