Gà Dai Hàn Quốc 12C

50.000

Tên sản phẩm: Gà dai Hàn Quốc 12C

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 14-17kg