Xương ống heo

31.000

Tên sản phẩm: Xương ống heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg