Xương cổ heo

39.000

Tên sản phẩm: Xương cổ heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10-15kg