Nạc vai heo

80.000

Tên sản phẩm: Nạc vai heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 20-30kg