Nạc đùi heo

81.000

Tên sản phẩm: Nạc đùi heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 15-30kg